Herstelplan om de chaos rond uitbetaling van pgb’s

Samen met ketenpartners werkt staatssecretaris Van Rijn (foto) aan een herstelplan om de chaos rond uitbetaling van pgb’s te herstellen. Het plan moet medio maart in uitvoering gaan. Dat meldt Zorgvisie.

Het herstelplan is nodig omdat een aantal controles zijn opgeschort om tijdige betalingen uit te voeren aan budgethouders. Niet van elke budgethouder is namelijk een zorgcontract bekend, andere budgethouders hebben een voorlopig budget ontvangen. Daardoor kan het zijn dat budgetten op jaarbasis te hoog of te laag uitvallen. Ook zijn gegevens in het portaal Mijnpgb niet altijd juist. Daardoor beschikken gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars niet altijd over de juiste gegevens. Van Rijn begrijpt dat de ontstane problemen onvermijdelijk waren, maar de registratie moet volgens hem wel weer zo snel mogelijk op orde komen. Lees meer