Herstelplan om de chaos rond uitbetaling van pgb’s

Samen met ketenpartners werkt staatssecretaris Van Rijn (foto) aan een herstelplan om de chaos rond uitbetaling van pgb’s te herstellen. Het plan moet medio maart in uitvoering gaan. Dat meldt Zorgvisie.

Het herstelplan is nodig omdat een aantal controles zijn opgeschort om tijdige betalingen uit te voeren aan budgethouders. Niet van elke budgethouder is namelijk een zorgcontract bekend, andere budgethouders hebben een voorlopig budget ontvangen. Daardoor kan het zijn dat budgetten op jaarbasis te hoog of te laag uitvallen. Ook zijn gegevens in het portaal Mijnpgb niet altijd juist. Daardoor beschikken gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars niet altijd over de juiste gegevens. Van Rijn begrijpt dat de ontstane problemen onvermijdelijk waren, maar de registratie moet volgens hem wel weer zo snel mogelijk op orde komen.

Herstelplan
Onder leiding van VWS werken de betrokken partijen aan een herstelplan. Dit plan beschrijft de benodigde herstelacties en prioritering van die acties, de manier waarop wordt omgegaan met de effecten voor de budgethouders en hoe hierover met budgethouders wordt gecommuniceerd. Van Rijn verwacht dat medio maart het plan in werking kan treden. ‘Tot die tijd blijft de bestaande werkwijze bestaan, die gericht is op een adequate afhandeling van declaraties en een tijdige uitbetaling van maandloners.’

Onderzoek
Van Rijn gaat daarnaast samen met Per Saldo, ZN, VNG en de SVB zo snel mogelijk een onderzoeksopdracht opstellen. Ik verwacht de resultaten van deze onderzoeksopdracht voor de zomer. Mocht tijdens het formuleren van de opdracht blijken dat zaken direct moeten en kunnen worden aangepakt, dan wordt meteen actie ondernomen.’