Zó verandert de zorg in Nederland

Een heel interessant boekje over hoe de zorg in Nederland verandert en momenteel georganiseerd is. Wie doet wat in de zorg? Wie betaalt wat? Welke wetten regelen wat? En hoe zit dat vanaf 1 januari 2015?

In het boek vind je onder andere welke vier wetten de basis voor het Nederlandse zorgstelsel vormen (Zorgverzekeringswet, Wmo, Jeugdwet en de Wlz), hoe de geldstromen lopen in de curatieve zorg en wat precies per wet is vastgelegd voor zorgverzekeraars. In bondige teksten en heldere visualisaties, vind je in één oogopslag antwoorden op vele vragen rondom het zorgstelsel.

Volg voor een inkijkexemplaar ‘Zó verandert de zorg in Nederland