Indicatiestelling voor wijkverpleging

Indicatiestelling
De wijkverpleegkundigen van niveau 5 (HBO verpleegkundige) geven de indicatie voor de verpleging en verzorging af. Na de indicatie stelling door wijkverpleegkundige bepaalt de wijkverpleegkundige welke professionals ingezet worden voor de zorgverlening. De wijkverpleegkundige zal echter wel bij herindicatie en indien nodig eerder, de zorgverlening evalueren met de zorgteam en heeft de mogelijkheid om indicatie aan te passen wanneer het nodig is.

Onze wijkverpleegkundigen
Fener Zorg heeft HBO opgeleide wijkverpleegkundigen die de indicatiestelling doen voor de verpleging en verzorging. De wijkverpleegkundigen zijn gecertificeerd voor het verzorgen van de wijkverpleegkundige indicatiestelling. Tevens zijn zij opgeleid op het gebied van de palliatief terminale zorg.