(Wijk)Verpleging

Indien u verpleegkundige hulp of een wijkverpleegkundige nodig heeft kunt u terecht bij Fener Zorg. De verpleegkundigen van Fener Zorg zijn BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) geregistreerd. Naast het indiceren, geven van advies, instructie en voorlichting over gezondheid, ziektebeeld of revalidatie, omvat verpleegkundige hulp onder meer:

  • Begeleiding bij ernstige ziekte.
  • Begeleiding bij medicijngebruik.
  • Verpleeg technische handelingen zoals het toedienen van medicijnen, het inbrengen van een blaas katheter,  verzorgen van een tracheacanule, toedienen van zuurstof.
  • Wondverzorging en het voorkomen van wonden.
  • Advisering over hulpmiddelen, bijvoorbeeld een looprek of hoog/laagbed.
  • Bemiddeling met andere instanties.
  • Coördinatie van zorg.

De verpleegkundige hulp is op alle dagen van de week beschikbaar; als het nodig is ook ’s avonds en ’s nachts.

Indicatiestelling
De wijkverpleegkundigen van niveau 5 (HBO verpleegkundige) geven de indicatie voor de verpleging en verzorging af. Na de indicatie stelling door wijkverpleegkundige bepaalt de wijkverpleegkundige welke professionals ingezet worden voor de zorgverlening. De wijkverpleegkundige zal echter wel bij herindicatie en indien nodig, de zorgverlening evalueren met de zorgteam en heeft de mogelijkheid om indicatie aan te passen wanneer het nodig is.

Kosten
Na indicatiestelling door de wijkverpleegkundige vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten. Dit kan op basis van Zorg in Natura, op restitutie basis of op basis van PGB. Lees hier meer over vergoedingsmogelijkheden.