Over Fener Zorg

Fener Zorg, gevestigd in Rotterdam Kralingen, is een dynamisch, multicultureel zorginstelling welke al jarenlang haar dienstverlening biedt in de regio Rotterdam. Door onze  kleinschaligheid gaat onze aandacht vooral uit naar het primaire proces en het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij bieden zorg en ondersteuning op maat en stellen de cliënt, met zijn of haar hulpvraag, hierbij centraal.

Naast de wensen van de cliënt, vinden wij het van belang dat mensen kwaliteit van leven ervaren, zelfredzaam blijven en zo lang mogelijk actief deel blijven nemen aan het leven. Naast zorgen voor is het zaak dat er ook gezorgd wordt dat de zaken goed geregeld zijn en blijven en dat zelfstandigheid zo veel mogelijk behouden blijft.
Ondanks beperkingen, ziekte en onvermogen zien wij kans om bij iedere cliënt een waardevolle bijdrage te kunnen leveren waarbij de kwaliteit van leven, zoals de cliënt deze voor ogen heeft, ons streven is.

Fener Zorg biedt haar zorg en begeleiding vooral aan binnen de thuiszorg. De inzetbaarheid van de disciplines verpleging, persoonlijke verzorging, individuele en groepsbegeleiding, coaching en begeleiding van kind en gezin en huishoudelijke verzorging maken het mogelijk over de hele breedte (thuis)zorg te kunnen verlenen. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen.

Hierbij maken wij ook gebruik van de mogelijkheden, kwaliteiten en competenties van onze partners in de zorg. Wij werken samen met grotere organisaties als Middin. Door samen te werken en krachten te bundelen kunnen wij alles aan en kunnen wij altijd iedere vorm van zorg en begeleiding voor u organiseren.

Voor Wie?
De diensten van Fener Zorg zijn er voor iedereen, woonachtig in de regio Rotterdam en omstreken, die zorg en/of begeleiding wenst in of rondom de thuissituatie. Dit kunnen ouderen zijn, mensen met een chronische ziekte, mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog hulp nodig hebben, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of bijvoorbeeld mensen in de terminale fase van hun leven.
Als u door ziekte of een beperking (tijdelijk) afhankelijk bent van anderen, roept dat veel vragen op. ‘Welke zorg is er eigenlijk mogelijk? En wie kan ik hiervoor vragen? Kan ik hulp krijgen van bekenden uit de omgeving of heb ik ook professionele zorg nodig? Wordt die zorg volledig vergoed of moet ik zelf ook bijdragen?’ Al deze vragen kunt u voorleggen aan Fener Zorg. Samen kijken we naar de mogelijkheden in uw situatie. Als het nodig is, betrekken we eventueel uw huisarts, specialist of andere professionals hierbij.