Persoonlijke verzorging

Indien u hulp nodig heeft op het gebied van persoonlijke verzorging kunt u terecht bij Fener Zorg. Tijdens een intakegesprek kijken we samen wat u nog zelf kunt en waarbij u mogelijk hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Aan de hand van deze intake maken we, gezamenlijk, afspraken welke worden vastgelegd in het zorgdossier. Fener Zorg zorgt ervoor dat u, vervolgens, een vaste contact persoon krijgt die het intakegesprek voert en de verdere afspraken met u maakt.

Bij verzorging kunt u denken aan zaken als;

  • Hulp bij aan- en uitkleden
  • Wassen en douchen
  • Aan- en uittrekken van steunkousen
  • Hulp bij verplaatsen (met of zonder til-lift)
  • Hulp bij het eten en drinken
  • Medicatie aanreiken, toezicht op medicatie inname
  • Bloedglucose waarde bepalen
  • Insuline spuiten

Wanneer en hoe vaak de verzorgende langskomt is afhankelijk aan uw situatie, de precieze indicatie en de verder gemaakte afspraken.

Indicatiestelling
De wijkverpleegkundigen van niveau 5 (HBO verpleegkundige) geven de indicatie voor de verpleging en verzorging af. Na de indicatie stelling door wijkverpleegkundige bepaalt de wijkverpleegkundige welke professionals ingezet worden voor de zorgverlening. De wijkverpleegkundige zal echter wel bij herindicatie en indien nodig eerder, de zorgverlening evalueren met de zorgteam en heeft de mogelijkheid om indicatie aan te passen wanneer het nodig is.

Kosten
Na indicatiestelling door de wijkverpleegkundige vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten. Dit kan op basis van Zorg in Natura, op restitutie basis of op basis van PGB. Lees hier meer over vergoedingsmogelijkheden.