Volledig pakket thuis (vpt)

Bij een volledig pakket thuis wordt alle zorg door één zorgaanbieder geleverd. Er worden afspraken gemaakt over de gewenste zorg en over de tijden waarop zorgverleners langskomen.

Indicatiestelling en kosten: De indicatiestelling wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gedaan. Om Wlz-zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met CIZ.

Voor zorg uit de Wlz wordt bij de cliënt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage wordt berekend op basis van je persoonlijke situatie en inkomen. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)