Kwaliteit

Voor ons betekent zorgverlening meer dan alleen het uitvoeren van technische handelingen. Wij streven oprechte betrokkenheid bij de cliënt na, zonder daarbij onze professionaliteit te laten varen. Voor ons is het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg vanzelfsprekend. Om de cliënt hierin centraal te kunnen stellen besteden wij ook veel aandacht aan onze eigen organisatie, ons team, de weg die we gezamenlijk bewandelen en de wijze waarop we dat verantwoord en veilig kunnen doen.

Om onze kwaliteit te borgen zijn alle medewerkers goed opgeleid, gekwalificeerd en vaardig om de zorg en begeleiding te kunnen bieden die verwacht mag worden. Fener Zorg is in het bezit van een HKZ-ISO 9001 certificaat. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dan de organisatie goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Naast het HKZ kwaliteitskeurmerk heeft Fener Zorg een raad van toezicht welke scherp toezicht houdt op de organisatie en haar bestuurders, een positieve ondersteunende rol vervuld op gebied van kwaliteit van zorg en ondernemerschap en waar mogelijk het bestuur met raad en daad bijstaat,

Als onderdeel van ons kwaliteitsmanagement is ook de omgang met en het lering trekken uit mogelijke klachten en geschillen, die kunnen ontstaan rond onze dienstverlening, van wezenlijk belang. Fener Zorg heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij ‘Erisietsmisgegaan‘ voor externe onafhankelijke klachten en geschillencommissie.Kwaliteit gecertificeerd!

Fener Zorg draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen door het zolang mogelijk zelfstandig leven centraal te stellen vanuit erkenning van de zorgvraag.

Fener Zorg is HKZ gecertificeerd en voldoet aan de clausules van NEN-EN-ISO 9001:2015