Gedragscode Fener Zorg

Wij willen graag tevreden cliënten en tevreden medewerkers die met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. In de gedragscode van Fener Zorg wordt beschreven wat Fener Zorg in dat verband van een ieder verwacht.

Alle medewerkers van Fener Zorg zijn op de hoogte van deze gedragscode. Aan onze cliënten wordt een exemplaar van de gedragscode uitgereikt. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.


De doelen van de gedragscode van Fener Zorg zijn

  • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
  • Het beschermen van de medewerkers
  • Het beschermen van de cliënten.

Klik op de volgende link voor onze uitgebreide Gedragscode Fener Zorg