Jeugdwet

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de Jeugdwet.

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

  • Jeugdhulp aan huis
  • Jeugd-GGZ
  • Verblijf in een jeugdinstelling
  • Pleegzorg
  • Gezinshuis
  • Gesloten jeugdhulp bij ernstige problemen
  • Zorg voor ernstig zieke kinderen
  • Ondertoezichtstelling en voogdij
  • Jeugdreclassering