Persoonlijke begeleiding

Als u matige tot ernstige belemmeringen ervaart als gevolg van een handicap of beperking, kunt u hulp nodig hebben in de vorm van ondersteuning, oefenen of toezicht bij uw dagelijkse bezigheden.

Belemmeringen of moeilijkheden waarvoor begeleiding nodig zou kunnen zijn bij; het onderhouden van sociale contacten, het plannen van dagelijkse activiteiten, het regelen van uw financiën en het voortbewegen in en buiten uw huis. Tevens kan ook begeleiding nodig zijn bij; probleemgedrag, concentratieproblemen of problemen met de oriëntatie.

Indicatiestelling
Begeleiding wordt alleen geïndiceerd voor mensen die zelfstandig willen (gaan of blijven) wonen en valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De indicatiestelling zal gedaan worden door een WMO adviseur van de gemeente.
De indicatie wordt gesteld aan de hand van scores op negen onderdelen.

  1. Sociale redzaamheid.
  2. Bewegen en verplaatsen.
  3. Probleemgedrag.
  4. Psychische functioneren.
  5. Geheugen en oriëntatiestoornissen.
  6. Persoonlijke verzorging.
  7. Huishoudelijk leven.
  8. Maatschappelijke participatie.
  9. Psychisch welbevinden.

Kosten
Na indicatiestelling vergoedt respectievelijk het CAK de kosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. U kunt ook ervoor kiezen om de kosten voor zorg hulpverlening zelf te betalen. In dat geval hoeft u geen eigen bijdrage te betalen maar u betaalt wel de volledige kosten van de zorgverlening zelf.

Bereken uw eigen bijdrage PGB- WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning)