Cliëntenraad Fener Zorg

Fener Zorg is een jonge, dynamische, vereniging die ernaar streeft de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en verder te verbeteren. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol.

Waarom een cliëntenraad?
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Fener Zorg. Door de cliëntenraad krijgen cliënten medezeggenschap in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar cliënten te luisteren, kritisch te kijken en positief met de medewerkers en met het bestuur van de Fener Zorg samen te werken. Binnen deze samenwerking informeren, raadplegen en adviseren alle partijen elkaar waar nodig. Dit maakt het de zelfstandige zorgprofessionals van FENER ZORG en FENER ZORG als vereniging mogelijk haar beleid, zorg en dienstverlening te verbeteren.

Rechten cliëntenraad
De cliëntenraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden en voert namens alle cliënten overleg met de directie. De rechten van de cliëntenraad zijn:

  • Recht op informatie
  • Recht op overleg
  • Recht op adviseren
  • Recht van enquête
  • Bindende voordracht bestuurslid

In het geval van klachten zal in overleg verwezen worden naar de klachtenregeling van Fener Zorg of zal indien het bestuur aansprakelijk gesteld wordt zij haar verantwoordelijkheid hierin nemen. Ook het bestuur heeft hiervoor, bij een externe partij, haar regeling rondom aansprakelijkheid geregeld.
De medezeggenschap van cliënten is momenteel geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

U kunt de cliëntenraad benaderen via email: clientenraad@fenerzorg.nl of per post:
Fener Zorg
t.a.v. cliëntenraad
Frits Ruysstraat 57a
3061 MD Rotterdam

Leden cliëntenraad
Voorzitter: De heer B. Ünlü
Secretaris: mevrouw Töreli
Algemeen lid: Mevrouw Yurdakul

Huishoudelijk reglement cliëntenraad
Hierin leest u in meer detail over gemaakte inhoudelijke afspraken aangaande de rol, taken en bevoegdheden van de cliëntenraad en de rol en taken van het bestuur van de Fener Zorg in deze. Klik hier voor het Huisreglement cliëntenraad Fener Zorg.