• VERPLEGING

  • VERZORGING

  • PERSOONLIJKE BEGELEIDING

  • HUISHOUDELIJKE VERZORGING (WMO)

Fener Zorg, meer dan zorg alléén!

Fener Zorg is een jong en dynamisch bedrijf dat gelooft in de eigen kracht van mensen. Ieder mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij of zij wenst, kan zelf keuzes maken en kan, ongeacht beperking en achtergrond, regie houden op zijn of haar leven.

Iedereen maakt deel uit van onze samenleving en kan meedoen op z’n eigen manier. Soms lukt dat prima en soms, tijdelijk of blijvend, op eigen kracht niet meer. Fener Zorg reikt dan uit en biedt haar helpende hand aan. In onze werkwijze kijken we naar mogelijkheden en stellen hierbij de cliënt en zijn en/of haar leefomgeving centraal.

Fener Zorg is opgericht in 2008 en werkt met zeer ervaren verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. Iedere medewerker heeft zijn of haar sporen ruimschoots verdient binnen de zorgsector. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg en hebben oog voor detail, doen vooral waar we goed in zijn en onze kracht ligt. Naast goed vakmanschap vinden wij het ook van groot belang dat we met veel plezier en genoegdoening ons werk kunnen doen en kunnen samenwerken.

Zorg op maat
Fener Zorg biedt een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpen we mensen zodat zij zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Samen maken we het verschil.

“ … waar uw mogelijkheden stoppen gaan wij samen, met en voor u, verder…”