Vergoedingsmogelijkheden

De bekostiging van de thuiszorg lijkt soms ingewikkeld maar valt in de praktijk erg mee. Wij geven u een overzicht vanuit verschillende mogelijkheden.

Zorgvergoeding in natura
Bij ‘zorg in natura’ contracteert de gemeente (WMO), het zorgkantoor (Wlz) of uw zorgverzekeraar (Zvw) de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelen zij, samen met uw hulpverlener de administratie daaromheen. U bent hierin vrij, zelf, uw hulpverlener te kiezen.

Zorgvergoeding op restitutie basis
Bij zorg en begeleiding op restitutie basis levert de, door u gekozen, zorgaanbieder u niet gecontracteerde zorg. De zorg aanbieden heeft geen contracten afgesloten met de gemeente, zorgkantoor en/of zorgverzekeraar en factureert direct aan u. Afhankelijk van u verzekering en aanvullende polis krijg u een deel (minimaal 75%) of in sommige gevallen het gehele bedrag vergoed. Een prima alternatief. Fener Zorg levert graag ook haar diensten tegen dit iets gereduceerde tarief.

Zorgvergoeding op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB)
Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners uit of u huurt een organisatie zoals Fener Zorg in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen. Voor zorg, georganiseerd binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke  Ondersteuning (WMO) heeft u altijd recht op PGB en binnen de Zorgverzekeringswet zijn er ook mogelijkheden. Meer informatie vindt u ook op www.pgb.nl
De sociale Verzekeringsbank zal hierbij, het u toegekende, geldbedrag gaan beheren.

Combinatie Zorg in Natura en PGB
De combinatie is ook mogelijk.

Fenerzorg hebt u graag bij het maken van een passende keuze en ondersteund u verder in het proces van zorgaanvraag.