Zorgverzekeringswet (ZVW)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen die in Nederland woonachtig of werkzaam is een basisverzekering afsluit. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Hoeveel er vergoed wordt, hangt af van de verzekeraar
De Zvw bedoeld om zorg te dragen dat iedereen in Nederland noodzakelijke medische zorg kan ontvangen. Deze dekking wordt door de overheid vormgegeven en jaarlijks herzien.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet door de zorgverzekeraars.

Diensten die onder de Zvw vallen zijn:

  • (Wijk)verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Indicatiestelling en evaluatie voor wijkverpleging

Om van verpleegkundige zorg of verzorging gebruik te kunnen maken dient de wijkverpleegkundige hiervoor een indicatiestelling te verzorgen. Fenerzorg heeft hiervoor  gediplomeerde en gekwalificeerde wijkverpleegkundigen die dit kunnen verzorgen.