Visie mantelzorg en vrijwilligers

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Zij geven die zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met die persoon. De zorg die zij geven is langdurig, intensief en afhankelijk van de zorgbehoevende. In beleid wordt de term mantelzorg gereserveerd voor vormen van zorg die meer dan drie maanden duren en meer dan 8 uur per week in beslag nemen.

Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder dat degene die het verricht daar voor zijn/haar levensonderhoud van afhankelijk is.

Vrijwillige thuishulp betreft de activiteiten van vrijwilligers die erop gericht zijn om de hulpvrager zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. De vrijwilligers bieden vooral tijd en persoonlijke aandacht.  De doelgroep is heel divers, evenals de activiteiten van de zorgvrijwilligers.

Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Binnen de visie van Fener Zorg, waarin het stimuleren van de zelfredzaamheid van het cliënt een grote rol speelt, is het van belang een goed contact en goede samenwerking te bewerkstelligen tussen de professionele zorg en de mantelzorgers en vrijwilligers. Een goede afstemming en samenwerking leidt tot een kwalitatieve, elkaar aanvullende en derhalve op de klant toegesneden zorg. De mantelzorger wordt in deze gezien als een partner in de zorg.

Klik op de volgende link voor ons uitgebreide Beleid mantelzorg en vrijwilligers