Partners

Fener Zorg werkt samen met verschillende partners in de (thuis)zorg. De samenwerking vindt plaats op basis van het vergroten van de kwaliteit, beschikbaarheid en het beter organiseren en coördineren van de juiste zorg en begeleiding op maat. Door krachten te bundelen doen alle partijen waar ze goed in zijn en wordt optimaal van elkaars mogelijkheden en expertisegebieden gebruik gemaakt. Ook hebben wij contracten met verschillende Gemeenten en werken wij met hen samen om burgers de begeleiding te bieden om zoveel mogelijk te kunnen participeren binnen onze samenleving. Inzet op zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn hierbij de sleutel.