Raad van toezicht


Onze raad houdt toezicht op:

 • de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting of vereniging
 • de realisatie van het doel van de rechtspersoon
 • de daartoe gestelde doelen van bepaalde strategie
 • het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico’s
 • het naleven van wet- en regelgeving
 • het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving
 • de interne controle en risicobeheersing
 • de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten
 • de doelmatigheid en efficiency
 • de integriteiten indien van toepassing de identiteit

Voor uitgebreidere informatie over de rol, taken en organisatie van onze raad van toezicht in relatie tot Fener Zorg B.V. en het dagelijkse bestuur kunt u, bij ons, onze statuten opvragen.

Leden van de raad van toezicht:

 • Danielle van Haasteren (Bureau Haast, Structuur en Organisatie)
 • Christa Sinay (Medische adviseur en bedrijfsarts)