Dagbesteding

Groepsbegeleiding is bedoeld voor mensen die vanwege hun ziekte of handicap moeilijk het huis verlaten, lichte sociale, lichamelijke en geestelijke beperkingen hebben.

Groepsbegeleiding kan variëren van één keer per week tot elke dag. Door groepsbegeleiding kunnen cliënten sociale contacten opbouwen en groepsactiviteiten uitvoeren. Door deze vorm van de zorg worden de mantelzorgers ook ontlast bij hun zorgtaken.

Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn; koffie en thee drinken, met elkaar praten en van gedachten wisselen over verschillende thema’s, samen koken, gymnastiek, ontspanningsoefeningen, geheugen spelletjes, wandelen, diverse creatieve activiteiten (bv. knutselen, Ebru schilder kunst, schilderen) de krant lezen, zingen, film kijken.

Indicatiestelling en kosten
Na indicatiestelling vergoedt de gemeente de kosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage.

U kunt de begeleiding ook particulier inkopen via Fener Zorg. In dat geval betaalt u zelf de volledige kosten van de zorgverlening.

Voor vragen over eigen bijdrage kunt u de website van CAK raadplegen.