Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding is bedoeld voor mensen die vanwege hun ziekte of handicap moeilijk het huis verlaten, lichte sociale, lichamelijke en geestelijke beperkingen hebben.

Groepsbegeleiding kan variëren van één keer per week tot elke dag. Door groepsbegeleiding kunnen cliënten sociale contacten opbouwen en groepsactiviteiten uitvoeren. Door deze vorm van de zorg worden de mantelzorgers ook ontlast bij hun zorgtaken.

Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn; koffie en thee drinken, met elkaar praten en van gedachten wisselen over verschillende thema’s, samen koken, gymnastiek, ontspanningsoefeningen, geheugen spelletjes, wandelen, diverse creatieve activiteiten (bv. knutselen, Ebru schilder kunst, schilderen) de krant lezen, zingen, film kijken.

Indicatiestelling en kosten
Hiervoor geldt hetzelfde als bij ‘persoonlijke begeleiding