Modulair pakket thuis (mpt)

Met een modulair pakket thuis kan de cliënt de zorg thuis laten leveren door één of meerdere zorgaanbieders middels zorg in natura. Voor bepaalde zorgvormen, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, is het ook mogelijk om zorg zelf in te kopen met een pgb.

Indicatiestelling en kosten: De indicatiestelling wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gedaan. Om Wlz-zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met CIZ.

Voor zorg uit de Wlz wordt bij de cliënt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage wordt berekend op basis van je persoonlijke situatie en inkomen. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)