Middin

Middin gelooft, onder het motto Doe Durf en Leef, in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking of achtergrond. Middin biedt een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers helpt Middin mensen zodat mensen zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Want samen durven en doen is samenleven.

Fener Zorg en Middin werken al enkele jaren samen als het gaat om zaken die geregeld zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat bij de WMO vooral om verschillende vormen van begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding en bij de Wlz om langdurige zorg thuis.