Zorg voor iedereen

Diensten vanuit Ziektekostenverzekeraars – Zorgverzekering Wet (Zvw):

 • (Wijk-)verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Indicatiestelling en evaluatie voor wijkverpleging

 Diensten vanuit het Zorgkantoor – Wet Langdurige Zorg (Wlz):

 • Een volledig pakket thuis (vpt)
 • Een modulair pakket thuis (mpt)
 • Een persoonsgebonden budget (pgb)

Diensten vanuit Gemeenten – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo):

 • Persoonlijke en Individuele begeleiding
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke hulp
 • Hulp met financiën
 • Hulp bij huisvesting
 • ADL hulp en hulp met bewegen en verplaatsen

Particuliere dienstverlening – 

Alle bovenstaande diensten worden door Fener Zorg ook particulier aangeboden.