Zorg voor iedereen

Diensten vanuit Ziektekostenverzekeraars – Zorgverzekering Wet

  • (Wijk-)verpleging
  • Persoonlijke verzorging

 Diensten vanuit het Zorgkantoor – Wet Langdurige Zorg

Diensten vanuit Gemeenten – Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  • Persoonlijke begeleiding
  • Groepsbegeleiding
  • Huishoudelijke hulp
  • Hulp met financiën
  • Hulp bij huisvesting
  • Coachen van kind en gezin Sociale redzaamheid
  • ADL hulp en hulp met bewegen en verplaatsen
  • Kort verblijf

Particuliere dienstverlening – 

Alle bovenstaande diensten worden door Fener Zorg ook particulier aangeboden.