Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning, maatwerkvoorzieningen, van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat hier om:

  • begeleiding/daginvulling
  • kortdurend verblijf in een instelling
  • hulpmiddelen en huishoudelijke hulp
  • vervoer
  • aansporen tot persoonlijke verzorging
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische beperking
  • 24 uur anonieme hulp op afstand (telefonische hulpdienst)
  • ondersteuning mantelzorgers en cliëntondersteuning

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente, WMO adviseur, onderzoek doen naar de persoonlijke situatie en mogelijk een indicatie voor een maatwerkvoorziening afgeven. Vervolgens zal via het Centraal Administratie Kantoor(CAK) een, inkomensafhankelijke, eigen bijdrage berekend worden.