Wet en regelgeving

De wet en regelgeving in de (thuis)zorg is continu aan verandering onderhevig. Er zijn vier belangrijke stelselwetten waar we mee te maken krijgen, namelijk:

De Zorgkantoren, Gemeenten en Zorgverzekeraars spelen hierbij een belangrijke rol. Het Centrum voor Indicatiestelling indiceert hier m.b.t. de Wlz, de WMO adviseur voor de Gemeenten en de wijkverpleegkundige zal een belangrijke taak krijgen voor het indiceren binnen de Zvw.

Andere belangrijke wetten, welke de laatste jaren flink aangescherpt zijn: