Coaching kind en gezin

Deze vorm van ondersteuning is gericht op het vergroten van de competenties van ouders, kinderen en jongeren en op het voorkomen van pedagogische (opvoedkundige) problemen. Een pedagoog van Fener Zorg kan u hierin ondersteunen. Tijdens een intake gesprek bij u thuis kijken we samen met u waarbij u hulp nodig heeft. Na het intake gesprek wordt er samen met u zorgplan samengesteld waarin de gemaakte afspraken en de doelstellingen staan. Het zorgplan wordt elke kwartaal met u geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Fener Zorg biedt ondersteuning bij:

  • Coaching van kind en gezin;
  • Pedagogische ondersteuning;
  • Opvoedingsondersteuning

Indicatiestelling en kosten
Hiervoor geldt hetzelfde als bij de ‘persoonlijke begeleiding