Persoonsgebonden budget (pgb)

Ook een pgb (zelf zorg inkopen) is mogelijk als er wordt gekozen voor zorg thuis. Er wordt dan wel gekeken of de verzekerde in staat is om bepaalde administratieve zaken zelf te regelen (bijvoorbeeld het inkopen van zorgaanbieders). Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor welke leveringsvormen haalbaar zijn. Een combinatie van mpt en pgb is tevens mogelijk.

Indicatiestelling en kosten: De indicatiestelling wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gedaan. Om Wlz-zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met CIZ.

Voor zorg uit de Wlz wordt bij de cliënt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage wordt berekend op basis van je persoonlijke situatie en inkomen. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)