Tevredenheidsonderzoek

Cliënt tevredenheidsonderzoek
Fener Zorg heeft in de periode van mei t/m juni 2018 weer haar periodieke cliënttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Fener Zorg heeft bij het uitvoeren van het onderzoek twee doelstellingen geformuleerd;

  • er achter te komen hoe de cliënten de dienstverlening van Fener Zorg ervaren.
  • eventuele verbeterpunten inzichtelijk maken en indien nodig maatregelen nemen.

Het onderzoeksbureau ‘Triqs’ heeft voor Fener Zorg het cliënttevredenheidsonderzoek gedaan. De berekende Net promotor Score (NPS) op basis van de aanbevelingsvraag bedraagt een 9,3. Het gemiddelde rapportcijfer voor de zorginstelling Fener Zorg is een 9,61.

De resultaten van het cliënt tevredenheidsonderzoek zijn zowel met de werknemers als met de cliëntenraad besproken en aan de hand hiervan een aantal verbetervoorstellen afgesproken. De verbeter voorstellen hebben betrekking op de dienstverlening van Fener Zorg en de wensen van de cliënten en de werknemers. De directie van Fener Zorg en de cliëntenraad hebben afgesproken dat onderstaande verbetervoorstellen door de directie van Fener Zorg verder uitgewerkt worden en dat de directie hierop acties onderneemt.

De verbetervoorstellen zullen twee maal per jaar met de cliëntenraad en de werknemers geëvalueerd worden.

Medewerker tevredenheidsonderzoek
De tevredenheid van onze medewerkers vinden wij net zo belangrijk als de tevredenheid van onze cliënten. Voor onze medewerkers stellen wij alles in het werk om fijn en collegiaal met ze samen te werken, ze te ondersteunen, bekrachtigen en ruimte te bieden zich zelf te zijn en het beste uit zichzelf te halen. Onderzoekbureau Triqs heeft voor ons in 2018 een medewerker tevredenheidsonderzoek gedaan, wat heeft geleid tot een waardering met het cijfer 9,0. Hier zijn wij heel blij mee en trots op.