Klachtenprocedure


Heeft u een klacht over:

  • De omgang met u als zorgvrager
  • De zorg- of hulpverlening
  • Ontvangen informatie of voorlichting
  • Het nakomen van afspraken
  • Financiële zaken
  • Iets anders

Vult u dan het klachtenformulier in. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een brief van ontvangst. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. De klachtencommissie probeert tot een bevredigende oplossing te komen.

Klik op de volgende link voor onze volledige Klachtenregeling Fener Zorg – 2020