4 H Gemeenten

Fenerzorg en de 4 H Gemeenten werken al enkele tijd  samen als het gaat om zaken die geregeld zijn binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het gaat hier vooral om verschillende vormen van begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding. FenerZorg is een van de, door de 4 H Gemeenten, gecontracteerde dienstverleners.