Zorgverzekeraar VGZ

VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. VGZ staat voor zinnige zorg ofwel goede zorg die aansluit bij de persoonlijke situaties van de cliënt.

Fener Zorg is sinds 1 januari 2019 een, door zorgverzekeraar VGZ, gecontracteerde thuiszorgorganisatie. Het gaat hier vooral om wijkverpleging, palliatief terminale zorg (PTZ), onplanbare en oproepbare zorg.